Ηλεκτροκινητήρες Ασύγχρονοι Μέσης Τάσης 6KV, 10KV

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρία μας.