Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SIGMAGEN

1
Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της εταιρίας Σ. Αϊβαζίδης ΑΕΒΕ, μάρκας SIGMAGEN, ισχύος από 10-3.000KVA, είναι κατασκευασμένα εξ΄ ολοκλήρου στην ΕΛΛΑΔΑ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νόρμες, ακολουθώντας πιστά τις προκαθορισμένες διεργασίες παραγωγής όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001. Μ΄ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε σταθερή αλλά και υψηλή ποιότητα κατασκευής του τελικού προϊόντος.
Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της Σ. Αϊβαζίδης ΑΕΒΕ χρησιμοποιούνται για την παροχή μόνιμης ή εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, θέατρα, κινηματογράφους, πλοία, εργοστάσια, σχολεία κτλ.

Το κάθε συγκρότημα πριν από την παράδοσή του έχει υποστεί επιτυχείς δοκιμές τόσο στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του όσο και σαν ολοκληρωμένο τελικό προϊόν. Συνοδεύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου και δοκιμών, δήλωση συμμόρφωσης με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα CE και αντίστοιχη σήμανση, αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001, υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας μας ότι έχει την δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης σε SERVICE και κάλυψης σε ανταλλακτικά για μία τουλάχιστον δεκαετία, βιβλίο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης, ηλεκτρικά σχέδια και λοιπά τεχνικά εγχειρίδια. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της εταιρίας Σ. Αϊβαζίδης ΑΕΒΕ, μάρκας SIGMAGEN είναι συμπαγούς κατασκευής με ενιαία μεταλλική βάση, αποτελώντας αυτοτελή μονάδα.

Για την κατασκευή των ηλεκτροπαραγωγών μας ζευγών (Η/Ζ) χρησιμοποιούμε επώνυμους κινητήρες όπως : PERKINS, STEYR – RICARDO- DEUTZ MHM - WEICHAI , CUMMMINS, ADF, DAEWOO, YANGDONG, VOLVO, MTU, IVECO και γεννήτριες MECC ALTE, STAMFORT, LEROY SOMER, MARELLI, MARATHON, GODLIKE, SYNCRO.

Το κάθε συγκρότημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

(α) Την κινητήριο μηχανή ντίζελ (DIESEL).
(β) Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
(γ) Την κοινή βάση στηρίξεως.
(δ) Τον πίνακα ελέγχου και προστασίας.
(ε) Το ηχομονωτικό κάλυμμα για δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο (το οποίο αποτελεί προαιρετικό οπλισμό).

Η εταιρία μας κατασκευάζει ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) από 10- 3.000KVA σε διάφορες εκδόσεις: 1.500ΣΑΛ ή 3.000ΣΑΛ, ανοιχτά ή ηχομονωμένα, ξηράς ή θαλάσσης, ρυμουλκούμενα (σε τρέιλερ) ή απλά, με χειροκίνητο πίνακα εκκίνησης (MCP) ή αυτόματο (ACP), με πίνακα απομακρυσμένης μεταγωγής (LTS), με ηλεκτρονική πλακέτα παραλληλισμού και συγχρονισμού Η/Ζ με Η/Ζ ή Η/Ζ με ΔΕΗ, δυνατότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας και χειρισμού μέσω συστήματος τηλεεποπτείας SCADA κ.τ.λ.
 
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εταιρίας μας είναι το γεγονός ότι όλα τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) μας μπορούν να κατασκευασθούν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές λειτουργικές ή σχεδιαστικές απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη (custom made), μιας και τα πάντα παράγονται στις εγκαταστάσεις μας, από την αρχή. Έτσι ο πελάτης μπορεί να ζητήσει εφόσον το επιθυμεί μεγαλύτερης χωρητικότητας ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου, υψηλότερη ηχομονωτική ικανότητα (σε σχέση με την βασική ηχομονωτική έκδοση), μικρότερες διαστάσεις βάσης ή και καλύμματος (σε περίπτωση όπου υπάρχει πρόβλημα περιορισμένου χώρου τοποθέτησης), επιλογή μεγαλύτερης ισχύος πετρελαιοκινητήρων από τους προβλεπόμενους (ώστε να αυξηθεί ο συντελεστής ασφαλείας στην περίπτωση όπου υπάρξει ταυτοχρονισμός των φορτίων της εγκατάστασης) κ.τ.λ.

Για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά και τυχόν ερωτήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρία μας.